Nero

Black Belgian Malinois x Kelpie Rescue Dog. Follow me @instagram!